Nakupte ještě za 900 Kč a máte dopravu zdarma

Reklamace

 Na této stránce se dozvíte:

 • Jak odstoupit od kupní smlouvy pro případ, že si nevyberete správně a budete si přát zakoupené zboží vrátit
 • Jak postupovat v případě reklamace zboží poškozeného při přijetí (dopravcem)
 • Jak postupovat v případě, že naleznete na zboží vady a budete si přát je reklamovat

1. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy je známé též pod pojmem Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Vaše spokojenost je pro nás důležitá, proto jsme připraveni Váš požadavek na odstoupení od smlouvy řešit se snahou Vám maximálně vyjít vstříc. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu u nás v prodloužené lhůtě, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne dodání/převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačí odeslat odstoupení a zboží před uplynutím příslušné lhůty. 

Pro vrácení zboží v zákonné lhůtě musí být splněny následující podmínky:

 • Zasláno oznámení o vrácení zboží - využijte prosím příslušný FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY*,
 • Zboží dodáno adresu provozovatele - nejlépe zaslat jako cenný, obchodní nebo doporučený balík (ne na dobírku),
 • Zboží dodat kompletní, nepoškozené, nepoužité; původním obalu
  (pokud bude narušen originální obal, není možné takové zboží přijmout zpět z hygienických a bezpečnostních důvodů),
 • Zboží nebylo upraveno podle Vašeho přání (přání spotřebitele).
 • *Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu info@naturevital.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Průběh a postup řízení:

 • Zboží je nutné zaslat zpět nejpozději do 30 dnů přeci od převzetí zboží, nebo předat osobně ve výdejním místě firmy - v prodejně Beauty & Bubbles na adrese U Stadionu 838, 537 03 Chrudim (vedle pobočky České pošty).
 • Po přijetí vráceného zboží proběhne kontrola ze strany firmy kompletnosti a stavu zboží. 
 • Jediné náklady, které hradíte jsou skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (poštovné). Nutné náklady jsou ovšem chápány jako nejmenší možné.
 • Částka Vám bude vrácena nejdéle do 14 dnů po obdržení vráceného zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde:

STÁHNOUT DOKUMENT

2. Reklamace poškozeného zboží při přijetí zásilky

Jak přebírat zásilky? 

Při přebírání zásilky prosím věnujte mimořádnou pozornost při kontrole vnějšku balení - zejména stavu ochranné pásky a veškerým porušením a trhlinám. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Vždy, pokud je viditelné poškození zásilky, má zákazník právo zásilku odmítnout.

Jak postupovat při poškození zásilky či jejího obsahu dopravcem? 

ZÁSILKOVNA 

Pokud je obal zjevně poškozený, zásilku nepřebírejte a obsluhu výdejního místa Zásilkovny na problém okamžitě upozorněte. 
Doručené zboží si můžete přímo na výdejním místě rozbalit a případně vrátit zpátky, pokud se Vám z nějakého důvodu nebude zamlouvat. DOPORUČUJEME OBSAH ZÁSILKY NA POBOČCE VŽDY ZKONTROLOVAT! Jestliže převezmete zvenčí neporušený balík a po jeho otevření doma zjistíte, že obsah je poškozen, máte možnost též reklamovat přijatou zásilku přímo u Zásilkovny.cz: https://reklamace.zasilkovna.cz/1  Zároveň prosím informujte též náš obchod. 
Kontakt na zákaznický servis: +420 216 216 516* (PO - PÁ 8:00 - 18:00 hod.), nebo e-mail: praha@zasilkovna.cz. Platíte podle tarifu svého telefonního operátora.

KURÝRNÍ SLUŽBA GLS

Důrazně doporučujeme důkladnou kontrolu zásilky při jejím přebírání - příjemce má plné právo zkontrolovat, jestli nemá zásilka poškozený obal nebo není nějak jinak zjevně poškozená. Jestliže je balík jakkoliv zvenčí poškozen, můžete odmítnout balík převzít. GLS pak vrátí balík do depa a předá informaci nám - odesílateli. V případě zjevného poškození balíku můžete při doručení zkontrolovat jeho obsah. Doručující řidič zaznamená tuto kontrolu do protokolu, který vyhotoví společně s Vámi ("Škodový zápis"). Zjistíte-li (jako příjemce), že je balíček poškozený až po odjezdu kurýra, do 2 dnů od přijetí balíčku jste povinni vyplnit Zápis o škodě nebo ihned kontaktovat náš obchod NATUREVITAL s.r.o., který s řešením situace dále pomůže, popř. bude sám situaci řešit. V případě reklamace prosím nevyhazujte obal - je předmětem důkazního řízení.
Kontakt GLS+420 840 123 456* (od pondělí do pátku, vždy od 07.00 do 18.00 hodin); e-mail: info@gls-czech.com

ČESKÁ POŠTA - BALÍK DO RUKY, BALÍK NA POŠTU

Jestliže je balík jakkoli zvenčí poškozen, můžete odmítnout balík převzít. Česká pošta pak vrátí balík do depa a předá informaci nám - odesílateli. V případě zjevného poškození balíku můžete při doručení zkontrolovat jeho obsah. Zaměstnanec pošty zaznamená tuto kontrolu do Škodového zápisu, který vyhotoví společně s Vámi. Pokud po převzetí zásilky dodatečně zjistíte, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci na kterékoliv poště. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Doporučujeme tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem - např. fotografiemi. Také prosím co nejdříve kontaktujte náš obchod NATUREVITAL s.r.o.
Obecné informace o poštovních službách poskytovaných Českou poštou, s.p., jsou Vám k dispozici na bezplatné zákaznické telefonní lince: +420 800 104 410 (PO - PÁ 7:00 - 19:00 hod.; SO: 8:00 – 12:00 hod.)
Českou poštou v současné době zásilky standardně nezasíláme. 

3. Reklamace nekompletního / vadného zboží

Kdy můžete reklamovat?

Náš obchod odpovídá pouze za vady, které má zboží při dodání a které nevznikly např. nešetrnou manipulací dopravce se zásilkou (více naleznete v "Reklamace poškozeného zboží při přijetí zásilky"), neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením a použitím, na vady na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn, na poškození živly nebo vyšší mocí.
Dále bychom chtěli upozornit, že vzhledem k tomu, že není možné reklamovat již použité zboží, reklamace se nevztahuje na případné potíže při používání produktu (např. alergie, přecitlivělost). 
Některá fota v našem obchodě jsou ilustrativní, vyhrazujeme si ve výjimečných či individuálních případech právo na dodání zboží v jiném obalu (obal zboží se může změnit např. díky změně ze strany dodavatele obalu).

Jaká máte práva? 

Poskytujeme záruku za jakost a úplnost dodávky. Pokud budete chtít zboží reklamovat (např. zjistíte-li na zboží vady), je nutné, abyste podali žádost o reklamaci a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží. Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží spolu s fakturou a popisem reklamace. Budete e-mailem informováni o přijetí zboží k reklamaci. Po vyřízení budete opět informováni e-mailem o tom, jak reklamace dopadla.

Nárok na reklamaci prodávající vyhodnotí a pokud bude uznán má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • nebo odstoupení od smlouvy

Pro reklamační řízení je nutné dodržet následující postup: 

 • Zasláno oznámení o reklamaci zboží - využijte prosím REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ*, a to včetně fotografií**, ze kterých je vada patrná, 
 • Pokud je to vyžadováno, zboží zasláno na adresu provozovatele - nejlépe jako cenný, obchodní nebo doporučený balík (ne na dobírku), s označením na zásilce REKLAMACE. 
 • Zboží zasláno s dokladem o koupi, s kopií faktury, popř. s vyplněným REKLAMAČNÍM FORMULÁŘEM* (tento můžete zaslat též e-mailem)
 • Zboží zasláno kompletní, v původním obalu, čisté, zabalené do vhodného obalu (dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a výrobce neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě)
 • *Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu info@naturevital.cz, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím, pokud je vrácení zboží vyžadováno.
 • **Je důležité a prosíme o připojení fotografií poškozeného zboží a zásilky, abychom tuto reklamaci mohli případně předat k řešení dopravci. Z pořízených snímků musí být patrné o jaké poškození se jedná. Zásilku a její poškození je nutné doložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení.

Kdy a jak bude reklamace vyřízena?

Reklamace bude naším obchodem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Vámi nedohodneme na kratší nebo naopak delší lhůtě.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
O průběhu reklamace se můžete informovat na naší Zákaznické lince info@naturevital.cz; +420 7777 80 922.
Na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací (tedy například úhradu poštovného) máte ze zákona nárok – pokud jde o oprávněnou reklamaci.

V případě neoprávněné reklamace od nás obdržíte písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Zároveň nebudete mít nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Formulář pro reklamaci zboží ke stažení zde:

STÁHNOUT DOKUMENT

Více ohledně reklamací upravují naše Obchodní podmínky